เกี่ยวกับเรา

บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
        เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล ออฟเซ็ท HP Indigo มามากกว่า 14 ปี มีเครื่องพิมพ์ ทั้งระบบพิมพ์แบบแผ่นที่เป็นกระดาษและพลาสติก ผลิตงานประเภท งานหนังสือ แผ่นพับ โบชัวร์ กล่อง ระบบพิมพ์แบบม้วนที่เป็นสติกเกอรณและฟิลม์ เช่น ฉลากสินค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนต่าง เช่น ซอง ห่อบรรจุเครื่องพมพ์ระบบดิจิตอลนี้ สามารถรองรับงานพิมพ์ที่ต้องการจำนวนสั้นและเปลี่ยนกราฟฟิคได้ทุกรอบพิมพ์ โดยไม่ซ้ำกัน เช่น Security, Personalize, Seasoning, Customize เป็นต้น ที่สร้างความคุ้มค่าเรื่องต้นทุนสินค้า และลดเวลาการผลิต

เครื่องพิมพ์สำหรับงานอุตสาหกรรม

 • เครื่องพิมพ์ดิจิตอล ยี่ห้อ HP Indigo Digital Press (ผลิตที่ประเทศอิสราเอล)
 • เครื่องยิงเพลท ยี่ห้อ Screen (ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่น) คือ เครื่องยิงเพลทบนแม่พิมพ์ในระบบ flexo & Letterpress
 • เครื่องยิงเพลท ยี่ห้อ Luscher (ผลิตที่ประเทศสวิสเซอแลนด์)
 • เครื่องยิงเพลทบนแม่พิมพ์ ได้หลายชนิด Flexo, Letterpress, Offset, Silk Screen.

ซอฟท์แวร์ระบบ

 • ERP Software ยี่ห้อ SISTRADE (ผลิตที่ประเทศโปรตุเกส) ระบบการจัดการและวางแผนทรัพยากรขององค์กร ที่ครอบคลุมทั้งโรงงานประกอบด้วย
  • ระบบ MRP การสั่งซื้อสินค้า การจัดการสต๊อก การจัดการSuppliers
  • ระบบ MES & SCADA จัดตารางเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวดฃกับการคิดต้นทุนสินค้า จัดการคำสั่งงาน
  • ระบบ ESTIMATING ประเมินใบสั่งของลูกค้า การส่งสินค้า ออกใบแจ้งหนี้ CRM
  • ระบบ FINANCE จัดระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ทรัพย์สินถาวร บริหารบุคคล
  • ระบบ MAINTENANCE การบำรุงครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดการRDIการควบคุมคุณภาพ Mobile Business
  • ระบบ E-Business JDF/CIP4 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ ดัชนีชีวัดแบบสมดุลย์ การจัดการพลังงาน