ติดต่อเรา

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

อาคาร เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel : 02-367-1863
Fax : 02-712-2297

ติดต่อเครื่องพิมพ์ดิจิตอล ยี่ห้อ HP Indigo Digital Press
คุณ ปาลิดา นิธิพัทรอาภา
ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์
Mobile : 081-456-2533
E-Mail : PalidaN@bjc.co.th


ต่อต่อเครื่องยิงเพลท ยี่ห้อ Screen, Luscher และ Sistrade ERP Software
คุณ เสก เอกตระกูล
ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์
Mobile :092-252-1312
E-Mail : SekE@bjc.co.th