บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล ออฟเซ็ท HP Indigo มามากกว่า 14 ปี มีเครื่องพิมพ์ ทั้งระบบพิมพ์แบบแผ่นที่เป็นกระดาษและพลาสติก ผลิตงานประเภท งานหนังสือ แผ่นพับ โบชัวร์ กล่อง ระบบพิมพ์แบบม้วนที่เป็นสติกเกอรณและฟิลม์ เช่น ฉลากสินค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนต่าง เช่น ซอง ห่อบรรจุเครื่องพมพ์ระบบดิจิตอลนี้ สามารถรองรับงานพิมพ์ที่ต้องการจำนวนสั้นและเปลี่ยนกราฟฟิคได้ทุกรอบพิมพ์ โดยไม่ซ้ำกัน เช่น Security, Personalize, Seasoning, Customize เป็นต้น ที่สร้างความคุ้มค่าเรื่องต้นทุนสินค้า และลดเวลาการผลิต

สินค้าแนะนำ