HP Indigo 25K

HP Indigo 25K

เครื่องพิมพ์ HP Indigo 25K

เครื่องพิมพ์ Digital Mid-Web นี้ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบสนองตลาดบรรจุภัณฑ์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมที่สุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม “HP Indigo 25K”