Graphics System Division

เครื่องพิมพ์ดิจิตอล ยี่ห้อ HP Indigo Digital Press (ผลิตที่ประเทศอิสราเอล)
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลออฟเซ็ท HP Indigo มามากกว่า 14 ปี มีเครื่องพิมพ์ ทั้งระบบพิมพ์แบบแผ่นที่เป็นกระดาษและพลาสติกสำหรับผลิตงานประเภท งานหนังสือ แผ่นพับ โบชัวร์ กล่องบรรจุภัณฑ์ และระบบพิมพ์แบบม้วนที่เป็นสติกเกอร์และฟิลม์ เช่น ฉลากสินค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนต่างๆ เช่น ซอง ห่อบรรจุเครื่องพมพ์ระบบดิจิตอลนี้ สามารถรองรับงานพิมพ์ที่ต้องการจำนวนสั้นและเปลี่ยนกราฟฟิคได้ทุกรอบพิมพ์ โดยไม่ซ้ำกัน เช่น Security, Personalize, Seasoning, Customize เป็นต้น ที่สร้างความคุ้มค่าเรื่องต้นทุนสินค้า และลดเวลาการผลิต

เครื่องยิงเพลท ยี่ห้อ Screen (ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่น)
SCREEN ได้มุ่งมั่นพื่อพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งก้าวล้ำไปกว่าเดิม เพื่อให้สามารถเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของการทำแม่พิมพ์ ความพยายามของ SCREEN ในธุระกิจ CtP คือ ตอบสนองความต้องการในการทำแม่พิมพ์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และการพิมพ์ ให้ครอบคลุมทุกขนาด จนทำให้เครื่องทำแม่พิมพ์ของ SCREEN มีส่วนแบ่งการตลาดที่มากที่สุด

ERP Software ยี่ห้อ SISTRADE (ผลิตที่ประเทศโปรตุเกส)
SISTRADE – Software เป็นระบบสารสนเทศที่มีความรู้ความชำนาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการบริการให้คำปรึกษาสำหรับส่วนงานที่แตกต่างกันรวมทั้งกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม เป้าหมายหลัก คือการให้ระบบการจัดการข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อช่วยลูกค้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในทุกกระบวนการทางธุรกิจและสามารถแก้ปัญหาได้ครบวงจรและมีโมดูลที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานของแพคเกจทั่วไปที่สร้างมาแล้ว ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 100%