ติดต่อเรา

เครื่องพิมพ์ดิจิตอล ยี่ห้อ HP Indigo Digital Press

ชื่อ-นามสกุล : ปาลิดา นิธิภัทรอาภา
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์
บริษัท/หน่วยงาน : ฝ่ายการพิมพ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-367-1863 / 081-456-2533
โทรสาร : 02-712-2297
อีเมล : PalidaN@bjc.co.th
เว็บไซต์ : graphics.bjc.co.th


เครื่องยิงเพลท ยี่ห้อ Screen, Sistrade ERP Software

ชื่อ-นามสกุล : เสก เอกตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์
บริษัท/หน่วยงาน : ฝ่ายการพิมพ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)
ที่อยู่ : อาคาร เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-367-1294 / 092-252-1312
โทรสาร : 02-712-2297
อีเมล : SekE@bjc.co.th
เว็บไซต์ : graphics.bjc.co.th